In memoriam Babí Jar

In memoriam Babí jar připomene ve formě důstojného vzpomínkového koncertu události související s masovým vyvražďováním Židů v rokli Babí Jar (29. – 30. 9. 1941). Pietní akt proběhne u příležitosti 80. výročí masakru.

Program je dramaturgicky koncipován podle specifického výběru skladeb, které svým hudebním obsahem a dramatickým zpracováním výstižně odráží historickou událost masakru v Babím Jaru. Zazní skladby Cantus Memoriam Benjamin Britten od Arvo Pärta a 14. symfonie Dmitrije Šostakoviče. V souvislosti s těmito díly dramaturgie vyhledává spojovací můstek mezi skladateli A. Pärtem, B. Brittenem a D. Šostakovičem a představuje jejich blízký vztah k dané tematice. Těžištěm programu je 14. symfonie, kterou D. Šostakovič věnoval právě B. Brittenovi. Její oficiální premiéra proběhla 29. září 1969 v Leningradu. Toto datum tak symbolicky propojuje koncert s událostí v Babím Jaru.

Významnou součástí pietního aktu bude doprovodný program zahrnující tematicko-dokumentární výstavu historika Vitalije Nachmanoviče s názvem Babí jar – na pozadí dějin 20. století. Virtuální výstava je dispozici zde: http://memory.kby.kiev.ua/

Vstup do sálu Bohuslava Martinů bude možný už v 18:45. Výstava bude ke zhlédnutí také po koncertě.

Program:

Arvo Pärt: Cantus Memoriam Benjamin Britten
Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 14

Interpreti:

Tamara Morozová /soprán/
Josef Kovačič /bas/
Václav Dlask /dirigent/
NeoKlasik orchestr


Záznam koncertu najdete zde.

..